Villkor | Sangforalla.nu

Villkor

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för bokning av arrangemang via Sång för alla Anneli Björklund, Sångpedagog (nedan kallat Sång för alla) och utgör en del av villkoren för kundens beställning av arrangemang.

Definitioner

Med arrangemang avses samtliga tjänster som Sång för alla tillhandahåller och som går att beställa via sangforalla.nu. Som arrangemang avses bl.a. enskilda lektioner, friskvård, gruppundervisning, konserter och workshops. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Sång för alla. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar ett arrangemang hos Sång för alla via telefon eller via e-post.

Bokning

Innan kunden gör en bokning skall kunden läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant. Såvida ej annat uttryckligen har angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan kunden och Sång för alla när genomförd bokning gjorts av kunden och Sång för alla har skickat en bekräftelse av mottagandet av beställningen till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med beställningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. För elever under 18 år krävs namn, personnummer, adress och telefonnummer på betalningsansvarig/förälder för att anmälan ska vara giltig. Skriv uppgifterna i meddelanderutan på anmälan.

Betalning

I samband med beställningen skall kunden uppge en giltig e-postadress dit faktura skickas. Efter mottagande av faktura har kunden 30 dagar på sig att betala in aktuellt totalbelopp inkl. moms på Sång för alla bankgiro 404-9144. Vid betalning skall kunden ange för och efternamn som referens. Faktura skickas ut regelbundet efter påbörjad arrangemang. I särskilda fall kan Sång för alla medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

Avbokning

Kunden har rätt att avboka arrangemanget/kursen hos Sång för alla. För enskilda lektioner, samt lektioner i par eller grupp skall avbeställningen vara Sång för alla tillhanda senast kl. 8.00 samma dag som arrangemanget/kursen genomförs.

I de särskilda fall som kunden har lämnat en bindande beställning men ännu inte betalat för arrangemanget, kvarstår betalningsskyldigheten.